GIA ĐỊNH FUTSAL CLUB

HUỲNH VÕ HỮU TÂM 0965027878 [email protected] 10 ユーザー セミプロフェッショナル 15-20 サッカー
紹介
CLB Futsal Gia Định FC thành lập năm 2021
Tập sân futsal, độ tuổi 15 đến 23
Địa điểm: Số 302, Phạm Hùng, p5, quận 8
Sân K34 Tân Bình
Thời gian :13h chủ nhật
ユニフォーム 1
ユニフォーム 2
ユニフォーム 3

活動エリア

: 13:00 - 日曜日 15:00 - 日曜日
Quận 8