FC NGA3XOM

TrungMk 0817732333 [email protected] 9 ユーザー プロフェッショナル >30 サッカー
紹介
Đội bóng FC Ngã 3 Xóm, giải bóng đá phong trào mua mồ hôi mạnh nhất Tỉnh Quảng Bình
ユニフォーム 1
ユニフォーム 2
ユニフォーム 3

活動エリア

: 18:30 - 水曜日 18:30 - 金曜日 18:30 - 月曜日
Đồng Hới, Quảng Bình