U18 C1

Hoàng Nhân 0939798800 更新されていません 29 ユーザー インターミディエイト 15-20 サッカー
紹介
nơi hội tụ các e nhỏ đam mê bóng đá độ tuổi từ 15-20 tuổi
đạo đức tốt- không đá xấu - vui chơi học hỏi thoả sức đam mê
ユニフォーム 1
ユニフォーム 2
ユニフォーム 3

活動エリア

: 16:00 - 日曜日 16:00 - 土曜日 19:00 - 月曜日 19:00 - 火曜日 19:00 - 水曜日 19:00 - 木曜日 19:00 - 金曜日
更新されていません