Giải bóng đá Sinh viên Thanh Hoá tại phía Nam lần 4 -2023

グループステージ 5 サイド hoàng mai xuân Sân bóng An Lộc

24 / 24
10 チーム 1259 表示

グループステージ: グループ数: 2、試合数: 20。
ノックアウトステージ: グループステージを通過するチーム数: 4、試合数: 4。

ラウンド
グループ A
1 ラウンド 1
15:30 28/05/2023
SV NGA SƠN
1 - 2
SV NÔNG CỐNG
2 ラウンド 1
16:30 28/05/2023
SV THIỆU HÓA - YÊN ĐỊNH
5 - 8
SV ĐÔNG SƠN
1 ラウンド 2
15:30 04/06/2023
SV TRIỆU SƠN
6 - 0
SV NÔNG CỐNG
2 ラウンド 2
16:30 04/06/2023
SV NGA SƠN
0 - 3
SV THIỆU HÓA - YÊN ĐỊNH
1 ラウンド 3
15:30 11/06/2023
SV TRIỆU SƠN
0 - 3
SV ĐÔNG SƠN
2 ラウンド 3
16:30 11/06/2023
SV NÔNG CỐNG
1 - 4
SV THIỆU HÓA - YÊN ĐỊNH
1 ラウンド 4
15:30 18/06/2023
SV ĐÔNG SƠN
7 - 3
SV NGA SƠN
2 ラウンド 4
16:30 18/06/2023
SV TRIỆU SƠN
1 - 3
SV THIỆU HÓA - YÊN ĐỊNH
1 ラウンド 5
16:30 25/06/2023
SV TRIỆU SƠN
4 - 3
SV NGA SƠN
2 ラウンド 5
16:30 25/06/2023
SV ĐÔNG SƠN
3 - 0
SV NÔNG CỐNG
ラウンド
グループ B
1 ラウンド 1
15:30 28/05/2023
SV ĐH CÔNG NGHIỆP
5 - 1
SV ĐHSP KỸ THUẬT
2 ラウンド 1
16:30 28/05/2023
SV ĐH BÁCH KHOA
2 - 3
SV QUẢNG XƯƠNG
1 ラウンド 2
15:30 04/06/2023
SV ĐH CÔNG NGHIỆP
2 - 0
SV ĐH BÁCH KHOA
2 ラウンド 2
16:30 04/06/2023
SV HẬU LỘC
5 - 2
SV ĐHSP KỸ THUẬT
1 ラウンド 3
15:30 11/06/2023
SV HẬU LỘC
6 - 1
SV QUẢNG XƯƠNG
2 ラウンド 3
16:30 11/06/2023
SV ĐHSP KỸ THUẬT
3 - 11
SV ĐH BÁCH KHOA
1 ラウンド 4
15:30 18/06/2023
SV HẬU LỘC
1 - 1
SV ĐH BÁCH KHOA
2 ラウンド 4
16:30 18/06/2023
SV QUẢNG XƯƠNG
4 - 2
SV ĐH CÔNG NGHIỆP
1 ラウンド 5
15:30 25/06/2023
SV HẬU LỘC
6 - 1
SV ĐH CÔNG NGHIỆP
2 ラウンド 5
15:30 25/06/2023
SV QUẢNG XƯƠNG
15 - 3
SV ĐHSP KỸ THUẬT
ラウンド
ラウンド 1
1 グループ A
15:30 28/05/2023
SV NGA SƠN
1 - 2
SV NÔNG CỐNG

3 グループ B
15:30 28/05/2023
SV ĐH CÔNG NGHIỆP
5 - 1
SV ĐHSP KỸ THUẬT

2 グループ A
16:30 28/05/2023
SV THIỆU HÓA - YÊN ĐỊNH
5 - 8
SV ĐÔNG SƠN

4 グループ B
16:30 28/05/2023
SV ĐH BÁCH KHOA
2 - 3
SV QUẢNG XƯƠNG

ラウンド 2
1 グループ A
15:30 04/06/2023
SV TRIỆU SƠN
6 - 0
SV NÔNG CỐNG

4 グループ B
15:30 04/06/2023
SV ĐH CÔNG NGHIỆP
2 - 0
SV ĐH BÁCH KHOA

2 グループ A
16:30 04/06/2023
SV NGA SƠN
0 - 3
SV THIỆU HÓA - YÊN ĐỊNH

3 グループ B
16:30 04/06/2023
SV HẬU LỘC
5 - 2
SV ĐHSP KỸ THUẬT

ラウンド 3
1 グループ A
15:30 11/06/2023
SV TRIỆU SƠN
0 - 3
SV ĐÔNG SƠN

3 グループ B
15:30 11/06/2023
SV HẬU LỘC
6 - 1
SV QUẢNG XƯƠNG

2 グループ A
16:30 11/06/2023
SV NÔNG CỐNG
1 - 4
SV THIỆU HÓA - YÊN ĐỊNH

4 グループ B
16:30 11/06/2023
SV ĐHSP KỸ THUẬT
3 - 11
SV ĐH BÁCH KHOA

ラウンド 4
3 グループ B
15:30 18/06/2023
SV HẬU LỘC
1 - 1
SV ĐH BÁCH KHOA

2 グループ A
15:30 18/06/2023
SV ĐÔNG SƠN
7 - 3
SV NGA SƠN

1 グループ A
16:30 18/06/2023
SV TRIỆU SƠN
1 - 3
SV THIỆU HÓA - YÊN ĐỊNH

4 グループ B
16:30 18/06/2023
SV QUẢNG XƯƠNG
4 - 2
SV ĐH CÔNG NGHIỆP

ラウンド 5
3 グループ B
15:30 25/06/2023
SV HẬU LỘC
6 - 1
SV ĐH CÔNG NGHIỆP

4 グループ B
15:30 25/06/2023
SV QUẢNG XƯƠNG
15 - 3
SV ĐHSP KỸ THUẬT

1 グループ A
16:30 25/06/2023
SV TRIỆU SƠN
4 - 3
SV NGA SƠN

2 グループ A
16:30 25/06/2023
SV ĐÔNG SƠN
3 - 0
SV NÔNG CỐNG