pess 5565 cup a

グループステージ 5 サイド Phùng Nguyễn Như Phong 65 Tô Hiệu, Khu tập thể Nghĩa Tân, Nghia Tan, Cầu Giấy, Hanoi, Vietnam

24 / 39
24 チーム 1099 表示

Anh Đức 127

代表者

Phùng Nguyễn Như Phong

チームリンク

未リンク

試合数

2 試合

勝利 - 引き分け - 敗北

1 - 0 - 1
1 ラウンド 1/8
Anh Đức 127
日程未定
anh bo
2 ラウンド 2
日程未定
Anh Đức 127
1 - 2
Công Hổ
3 ラウンド 3
日程未定
Anh Đức 127
3 - 1
tân bo