Noobs FTS

Quân Anh Lê Văn 0387758656 [email protected] 5 ユーザー レクリエーショナル 25-30 サッカー
紹介

Chúng tôi là CHIM nhưng mọi người lại gọi là GÀ. Thôi thì lấy tên là... Noobs (Những con gà) vậy...

ユニフォーム 1
ユニフォーム 2
ユニフォーム 3

活動エリア

: 00:00 - 月曜日
MID