Fut7Blogging

Đặng Đình MInh Đức - - 6 ユーザー レクリエーショナル 更新されていません ファンタジープレミアリーグ
紹介

hello ae, chúng mình là Fut7Blogging. Mong muốn của chúng mình là cọ sát với ae chơi Fpl trên toàn Việt Nam còn mục đích là có bữa lẩu free. 

ユニフォーム 1
ユニフォーム 2
ユニフォーム 3

活動エリア

: 更新されていません
更新されていません