Shark FC

Đặng Đình Bảo Anh 0902502092 [email protected] 11 ユーザー その他 15-20 サッカー
紹介

Đội bóng với niềm đam mê lớn về môn bóng đá. Luôn mong muốn trải nghiệm những điều mới mẻ về bóng đá.

ユニフォーム 1
ユニフォーム 2
ユニフォーム 3

活動エリア

: 07:00 - 日曜日
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam